دانشگاه‌های معتبر کشور در کنار یک صنعت قرار می‌گیرندبه گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “سید رضا فاطمی‌امین” در مراسم اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افزود: دانشگاه و صنعت به یکدیگر نیاز دارند و مکمل هم هستند.
وی ادامه‌داد: به بیان دیگر در دانشگاه اساتید، دانشجویان و آزمایشگاه هایی وجود دارد که صنعت به آنها نیاز دارد و از آن سو، صنعت هم میدان عملی دارد که دانشگاه به آن نیازمند است.
فاطمی امین خاطرنشان‌کرد: دانشگاه برای اینکه علمش مساله‌محور شود باید با صنعت ارتباط داشته باشد و صنعت اگر بخواهد ارتباط و ارتقا داشته باشد، باید با دانشگاه ارتباط برقرار کند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل یک تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت علوم منعقد کرده ایم که یکی از بندهای آن این است که دانشگاه‌های معتبر کشور را در کنار یک صنعت قرار دهیم.
وزیر صمت تاکید کرد: ما آماده‌ایم تا از دانشجویانی که در این حوزه تحصیل می کنند بهره ببریم و از توان آنان استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه تحول صنعت خودرو از سوم تا ششم شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران دایر بود و مورد استقبال جامعه نخبگانی و نمایندگان و مسوولان کشور قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869751/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF