دادگستری کرمان: ضعف نظارت چند اداره سبب نابسامانی در توزیع سوخت شده است


کرمان- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کرمان ضمن تشریح دلایل وضعیت نابسامان توزیع سوخت در این استان از چند اداره که نظارت دقیق در فرآیندهای توزیع سوخت ندارند نام برد و گفت: نبود نظارت دقیق سبب سودجویی افراد و بروز مشکل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044864/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA