داخلی‌سازی و هوشمندسازی، ۲ محور اصلی دومین رویداد توسعه فناوری صنعت لوازم‌خانگی


تهران- ایرنا- کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین و با همکاری انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، دومین رویداد فناورانه صنعت لوازم‌خانگی(HATEC) را در دو محور داخلی‌سازی و هوشمندسازی برگزار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963803/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C