خودرو کالای انحصاری نیست/ راهی که شورای رقابت در پیش گرفته بن بست است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022519/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86