خودروها روی دست برزیل ماند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111914464/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AFبر اساس گزارش رویترز، انجمن خودروسازان برزیل در حال حاضر انتظار دارد تولید خودرو برزیل در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد و فروش آن سه درصد افزایش یابد.

داده‌های انجمن خودروسازان برزیل نشان داد که تولید و فروش صنعت خودرو برزیل در ژانویه نسبت به ماه قبل به شدت کاهش یافته است که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف برای خودرو در بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین است.

کاهش ماهانه علیرغم نشانه‌هایی مبنی بر بهبود کمبود قطعات که تولید خودرو را در سال‌های اخیر محدود کرده بود، رخ می‌دهد و کاهش فروش در ژانویه نشانه‌هایی از کاهش تقاضا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش انجمن خودروسازان برزیل، تولید خودرو در ژانویه ۲۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت و در مجموع به ۱۵۲ هزار و ۶۶۶ دستگاه رسید، در حالی که فروش ۳۴.۱ درصد در این دوره به ۱۴۲ هزار و ۸۵۲ دستگاه کاهش یافت.