خودروهای وارداتی فقط در بورس کالا به‌ فروش نمی‌رسد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودروهای وارداتی فقط در بورس کالا به‌فروش نمی‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030777/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF