خودروهای تولیدی با شاخص‌های کیفی سختگیرانه‌تری، ارزیابی می‌شوند

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل مطالبه به حق مردم است و وزارت صمت در خصوص کیفیت در برابر خودروسازان کوتاه نمی‌آید، اما در عین حال باید درک کرد کیفیت یک فرایند زمان بر است و تا ساختارها در صنعت خودرو اصلاح نشود کسی نمی‌تواند با فشردن یک کلید یک شبه اشکالات کیفیت خودرو را برطرف کند.

قالیباف ضمن تفکیک کیفیت ذاتی و کیفیت مهندسی در حوزه خودرو گفت: در کیفیت ذاتی خودرو به‌دلیل نوع پلتفرم و طراحی آن ذاتا تا حد مشخصی قابلیت افزایش کیفیت را دارد و از سطحی به بعد کیفیت قابل افزایش نیست (یا ارتقای کیفیت اقتصادی نیست)، اما در کیفیت مهندسی تلاش می شود خودرو با کمترین اشکال ممکن تحویل مشتری شود.

وی اظهارداشت: نتیجه این اقدامات بهبود شاخص‌های کیفی خودرو تا تیر ماه ۱۴۰۱ بود به‌طوریکه براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شاخص ارزشیابی کیفی (که امتیاز منفی است و باید کمتر شود) از رقم ۱۰۳/۴ در فروردین به ۹۴/۴ در تیر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که ۸.۸ درصد بهبود نشان می‌دهد.

قالیباف ادامه داد: خودروسازان در مورد شاخص تحویل خودرو بدون ایراد نیز از ۹۱.۷ درصد در فروردین به ۹۳.۵ درصد در مرداد امسال رشد داشتند که این شاخص ۱.۸ درصد بهبود نشان می‌دهد.

وی در مورد شاخص تداوم دوام کیفیت محصول نیز گفت: از نظر بین‌المللی افت رضایت از کیفیت دوام محصول نسبت به کیفیت اولیه باید کمتر از سه درصد باشد که هدف گذاری سال قبل کمتر از چهار درصد بود، اما فقط ۲۵.۷ درصد مدل خودروها موفق به کسب این هدف شدند که در این شاخص هم خودروسازان ضعیف عمل کردند.

سخنگوی صمت، رشد ۲۷۱ درصدی تولید کامل خودرو تا آخر خرداد را ناشی از سیاستگذاری درست وزارت صمت در سال جاری دانست که باعث شد تولید خودروهای ناقص و تکمیل کاری آن خارج از فرایند اصلی خط تولید به حدود صفر برسد و منجر به بهبود شاخصهای کیفی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84851071/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFاین مقام مسوول وزارت صمت، راه حل اساسی افزایش کیفیت خودرو را ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی دانست و گفت: روش دیگری که در وزارت صمت برای کیفی سازی دنبال می شود، جایگزینی سیاست تامین مبتنی بر استفاده از چند منبع با سیاست تامین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم است تا علاوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فرایندهای متعدد تولید به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» با اشاره به عملکرد شاخص‌های کیفی خودرو در سال ۱۴۰۰، گفت: هر چند هدفگذاری شاخص سطح کیفی خودرو محقق شده است اما تنها ۹.۱ درصد از مدل خودروها توانسته‌اند در شاخص میانگین رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول به میزان هدف گذاری شده (۷۱ درصد) دست یابند که وضعیت خوبی نیست.

سخنگوی صمت بیان‌داشت: در سال ۱۴۰۱ وزارت صمت اقدامات مهمی را برای افزایش کیفیت خودرو برنامه ریزی کرده است؛به‌عنوان مثال می توان از توقف تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا به‌دلیل پلتفرم قدیمی و اشکالات کیفی پرتکرار و برنامه‌ریزی برای ایجاد پلتفرم‌های جدید (پوست اندازی پلتفرمی) و تولید خودروهایی با کیفیت ذاتی بالاتر و در بخش ارتقای کیفیت مهندسی نیز اجرای دستور وزیر صمت برای به صفر رساندن ایرادات خودرو در زمان تحویل و تدوین شاخصهای سخت گیرانه‌تر کیفی جهت ارزیابی سال ۱۴۰۱ نام برد.

وی افزود: کیفیت خودرو قابل نقد است اما تکرار روزانه انتقاد آن هم بدون استدلال درست جنبه تخریب به خود می‌گیرد و علاوه بر تاثیر منفی بر صادرات قطعه و خودرو، موجب دلسردی خودروسازان و قطعه سازان می‌شود.