خودروسازان‌ ملزم به اجرای همه تعهدات خود تا نیمه بهمن هستند/بازگشت سود مشارکت و جریمه تاخیر


تهران – ایرنا – معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازان باید تعهدات معوق خود بابت فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ و پیش از آن را تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ تحویل دهند، همچنین خودروسازان ملزم شدند تعهداتی که از این تاریخ به‌بعد است را حداکثر تا زمان اعلام‌شده در قرارداد،تحویل مشتری دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993895/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA