خودروسازان در بهار امسال چند دستگاه اتومبیل تولید کردند؟


تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد خبر داد و گفت: شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم  در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150116/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF