خط تولید کاغذ مقوا با حضور رییس جمهور در دزفول افتتاح شد


دزفول-ایرنا- خط تولید کاغذ مقوا از ضایعات روز پنجشنبه با حضور رییس جمهور و هیات همراه با صرف ۱۲۰ میلیارد تومان در شرکت کارتن محمد دزفول افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091240/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF