خط تولید مفتول در خرمشهر راه اندازی شد


آبادان – ایرنا – خط تولید مفتول در شرکت فولاد کاوه اروند خرمشهر با اعتبار دو هزار میلیارد ریال با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008713/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF