خطر مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان از کشوربه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، “علیرضا شاه میرزایی” امروز در نشست هم‌اندیشی برگزیدگان روز صنعت و معدن با وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه دانش بنیان، هرچند در سال‌های گذشته اقدامات و فعالیت‌های خوبی انجام شده، اما امروز با خطراتی همچون مهاجرت شرکتی مواجه هستیم.
وی توضیح داد: امروز برخلاف گذشته که نخبگان علمی و تئوریک از کشور خارج می شدند، نخبگان علمی که کارآفرین شده، ایجاد شرکت کرده و تیم ساخته‌اند به شکل شرکتی از کشور خارج می‌شوند.
معاون وزیر صمت تصریح‌ کرد: باید روی بازگشت سرمایه این شرکت ها کار کنیم؛ شرکت هایی که عمده آنها کار صادرات‌محور هستند و نیازهای بازار را رفع می‌کنند.

به گزارش ایرنا امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” نامگذاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84822783/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1