خرید و فروش خودروهای گذر موقت از مصادیق قاچاق است


اردبیل – ایرنا – دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: هر گونه واگذاری ، خرید و فروش خودروهای گذر موقت غیرقانونی و از مصادیق قاچاق بوده و با این پدیده در استان با جدیت برخورد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158224/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA