خرید ملک نوساز در آمریکا صعود کرد

طبق این گزارش، فروش خانه‌های تک‌خانواره‌ای جدید در ماه فوریه با نرخ سالانه تنظیم شده فصلی ۶۴۰هزار است.

فروش ملک نوساز در ایالات‌متحده آمریکا در ماه فوریه ۱.۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارش اداره سرشماری و وزارت مسکن و شهرسازی این کشور، فروش خانه‌های نوساز در ایالات‌متحده در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010501578/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

با این حال، فروش خانه‌های نوساز در ماه فوریه ۱۹ درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته است که رقم مربوط به آن ۷۹۰هزار واحد بود.

فروش خانه‌های نوساز که تعداد خانه‌های نوساز فروخته شده را نشان می‌دهد، در ماه گذشته ۶۵۰هزار مورد برآورد شد و این رقم برای ژانویه از ۶۷۰هزار به ۶۳۳ هزار کاهش یافت.

میانگین قیمت فروش خانه‌های نوساز فروخته شده در فوریه ۲۰۲۳، ۴۳۸هزار و۲۰۰ دلار بود، در حالی که میانگین قیمت فروش ۴۹۸هزار و ۷۰۰ دلار بود.