خدمات پس از فروش لوازم خانگی مشمول استاندارد اجباری می شود


شیراز- ایرنا- مدیر کل استاندارد فارس گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲، تمام خدمات پس از فروش لوازم خانگی مشمول استاندارد اجباری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037311/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF