خدمات الکترونیکی به جامعه کار و تولید لرستان افزایش یافته است

جهانی به سامانه‌های ارائه خدمت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه جامع روابط کار جهت ارائه دادخواست‌های کارگری و کارفرمایی، بیمه بیکاری، سامانه سخت و زیان‌آور، ثبت نامه در جشنواره‌های تعاونی‌ها و کارآفرینان برتر، سامانه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی، سامانه‌های افراد توان‌خواه و دیگر خدمات الکترونیکی در میز خدمت الکترونیک با هماهنگی وزارت کار در پورتال این اداره‌کل بارگذاری شده و خدمات متنوعی به مردم و بخصوص جامعه کار و تولید استان ارائه می‌شود.

ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از افزایش خدمات غیرحضوری و سامانه‌ای این اداره کل در میز خدمت الکترونیکی خبر داد.

وی افزود: در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان هم میز خدمت بصورت فیزیکی وجود دارد که مراجعه‌کنندگان می‌توانند کلیه خدمات خود را در این میز دریافت کنند و میز خدمت الکترونیکی که اکثر خدمات بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌هایی که در پورتال این اداره‌کل بارگذاری شده به مردم و جامعه کار تولید بدون مراجعه خدمات ارائه می‌شود.

علی جهانی یکم بهمن در کمیته حقوق شهروندی و سلامت اداری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر تسهیل شرایط برای جامعه هدف تأکید و اظهار کرد: خدمات و فرآیندهای انجام کار در پورتال این اداره‌کل اجرایی شده و در حال حاضر بیشتر خدمات ارائه شده به جامعه هدف از طریق خدمات الکترونیکی و سایت به نشانی  ارائه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: همه کارکنان و واحدهای مجموعه باید امکانات و شرایط را طوری فراهم کنند تا خدمات بصورت آسان و بدون مراجعه به مردم و جامعه هدف ارائه شود تکریم ارباب رجوع بصورت خوبی صورت گیرد.

در پایان این جلسه مصوب شد فرایندهای انجام کار برای جامعه هدف با هماهنگی بصورت الکترونیک در پورتال این اداره‌کل بارگذاری و بیشتر خدمات در صورت امکان وجود زیر ساخت‌ها بصورت سامانه‌ای و بدون مراجعه باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110100777/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA