حمله رسانه منتقد دولت به ممنوعیت واردات لوازم خانگی


تهران – ایرنا – وزارت صمت در پاسخ به مطلب آفتاب یزد با عنوان «عجب تناقضی»، جوابیه‌ای صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983170/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C