حمایت ۱۶۰۰ میلیاردی صندوق پژوهش‌وفناوری دانشگاه تهران از دانش‌بنیان‌ها

اسدی با اشاره به برنامه‌های کشور برای افزایش دو برابری شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: با این افزایش تعداد، نیازهای مالی این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است که این نیاز  از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری مرتفع خواهد شد.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری در حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: حجم خالص فعالیت‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برای حمایت از شرکت‌ها، ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ از این رو می‌توان گفت این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات شرکت‌ها را حل کنند.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشتغال بیش از ۶ هزار نفر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را از دیگر دستاوردهای فناورانه شرکت‌های مستقر در این پارک ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۲۴ هزار متر مربع در اختیار این پارک است و قرار است به همین میزان اراضی از سوی دانشگاه برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود.

اسدی تصریح کرد: حجم خالص فعالیت‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برای حمایت از شرکت‌ها، ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ از این رو می‌توان گفت این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات شرکت‌ها را حل کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121410084/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این پارک دانشگاهی به ۲۵۰ شرکت رسیده است، اظهار کرد: در ۹ ماه اول سال جاری این تعداد شرکت‌ دانش‌بنیان، ۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ما به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه کشور و صندوق‌های پژوهش در حمایت از این شرکت‌ها اعتقاد داریم، افزود: به جرات می‌توان گفت که هیچ شرکتی در این پارک نیست که نیاز مالی داشته باشد و صندوق دانشگاه تهران آن را مرتفع نکرده باشد؛ از این رو معتقدیم اگر صندوق‌ها توانمند باشند، می‌توانند به حل مسائل شرکت‌ها کمک کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر علی اسدی امروز در کارگاه تخصصی تعاملات سه‌گانه پارک‌های علم و فناوری،‌ مراکز رشد و صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، این پارک را قدیمی‌ترین و بزرگترین پارک دانشگاهی کشور توصیف کرد که در آن ۱۸۰ شرکت دانش‌بنیان مستقر شده است.