حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی


تهران-ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی، اعلام کرد: در زمینه قیمت‌گذاری سیاست این وزارتخانه رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع و رابطه‌ای برد- برد بین خودروساز و مصرف‌کننده برقرار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109245/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C