حل مشکلات تولید خودرو باید در اولویت باشد


تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: حل مشکلات تولید خودرو باید در اولویت باشد، اما امروز شاهدیم کارهای خوبی در مسیر غلط انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980376/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF