حلقه اتصال دانشگاه با خودروسازان شرق کرمان عملیاتی شد


کرمان- ایرنا- رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان می گوید تفاهم نامه مشترک با محوریت منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم به منظور ایجاد و ساماندهی رشته های مرتبط با صنعت خودرو و نیز تامین نیروی انسانی کارخانه های خودروسازی این منطقه در دست تهیه و اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106594/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF