حقوق ورودی ابریشم خام ۵ درصد کاهش یافت


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی فرش ایران از کاهش حقوق ورودی ابریشم خام از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143631/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA