حقوق دولتی معادن از سال آینده با روشی شفاف و منصفانه محاسبه می‌شود


زنجان – ایرنا – رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: حقوق دولتی معادن از سال آینده با یک فرمول واحد و با روشی شفاف و منصفانه محاسبه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030149/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF