حفظ امنیت شغلی و معیشت صیادان و لنج‌دارانعضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمن اشاره به فراهم کردن زیرساخت ها برای شکوفایی اقتصاد دریا بر ضرورت حفظ امنیت شغلی و تامین معاش و درآمد صیادان ولنج داران تاکید کرد.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز توسعه اقتصاد دریا در کشورهایی که به نوعی به دریا راه دارند، با جدیت دنبال می شود و صنعت کشتی سازی، تجهیز بنادر، صید و دریانوردی در حال گسترش است لذا با توجه به اشتغالی که این بخش دارد باید از ظرفیت سواحل خود استفاده کنیم.

وی افزود: توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تامین معاش و درآمدزایی برای صیادان و لنج داران و کسانی که معیشت آنها از راه دریا می گذرد، موثر است.

اصلانی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکوفایی اقتصاد دریا تاکید کرد و گفت:اگر می‌خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت‌های آن را از قبل مهیا کرده باشیم. برای آنکه امنیت شغلی و معیشت صیادان و لنج داران تامین شود باید جلوی ورود کشتی های خارجی و صیدهای بی رویه ای که در خلیج فارس و آبهای ما صورت می گیرد را بگیریم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل صیادی اظهار کرد:در حال حاضر لنج داران و صیادان دو مشکل بزرگ دارند: یکی بحث سخت و زیان آور بودن شغلشان است و هر لحظه خطر بیخ گوششان است ولی متاسفانه هنوز در خصوص ماهیت این شغل نتوانسته ایم تصمیمی بگیریم و بحث دوم مسأله سوخت آنها است. وقتی نمی توانیم تنها یک‌قلم بنزین آنها را تامین کنیم چگونه می خواهیم اقتصاد دریایی خود را توسعه دهیم؟

به گفته وی، توسعه اقتصاد دریا علاوه بر فراهم کردن زیرساخت‌های آن، نیازمند توجه به موضوع اشتغال و معیشت صیادان، لنج داران، ماهی گیران و همه کسانی است که در این حوزه مشغول فعالیت هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401043121055/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86