حضور وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی مشکلات خودروسازی


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از حضور وزیر صنعت در نشست امروز این کمیسیون و بررسی مشکلات صنعت خودروسازی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178806/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C