حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مسکو دو برابر شد


مسکو- ایرنا- مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی اکسپوسنتر مسکو گفت: شمار شرکت‌های ایرانی که در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مسکو حضور یافته‌اند نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دوبرابری را نشان می‌دهد که گویای تمایل به توسعه مبادلات تجاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147932/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1