حساب‌های مسدودی برای خودروهای وارداتی آزاد شود


تهران – ایرنا – معاون وزیر صمت در نامه به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری خواستار رفع مسدودی وجوه حساب‌های طرح اولویت‌بندی خودروهای وارداتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083904/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF