حذف رانت در بازار با عرضه خودرو در بورس/ رشد عرضه‌ها به نفع مردم و تولید است


تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت که با عرضه خودرو در بورس شاهد حذف رانت ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد هستیم و همه نهادها باید با روش بلندمدت شرایط را برای عرضه مستمر خودروها در بورس مهیا کنند تا با اعلام برنامه عرضه‌ها، مردم نسبت به خرید مناسب‌تر از بورس امکان برنامه‌ریزی داشته باشند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85029897/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85