جلوگیری از خام‌فروشی مهمترین مطالبه بهره‌برداران معادن شمیرانات است


شمیرانات – ایرنا – فرماندار شمیرانات با اشاره به خام‌فروشی محصولات معادن گفت: توسعه فعالیت معادن و جلوگیری از خام‌فروشی علاوه بر اینکه مطالبه بهره‌برداران است، به کاهش هزینه‌ها منجر و در واقع حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158354/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA