جلوه گری تراکتورهای ایرانی در نمایشگاه کشاورزی کازان روسیه


مسکو – ایرنا- شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه میزبان رویداد بزرگ نمایشگاهی کشاورزی این کشور شد که در آن تجهیزات صنعت کشاورزی تولیدی ایران از جمله تراکتور و کمباین در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163699/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87