جزئیات واگذاری خودروسازها و نحوه تامین مواد اولیه صنعت نساجی از زبان وزیر صمت


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اتمام قیمت‌گذاری خودروسازها، از واگذاری یک مورد این شرکت ها در آینده نزدیک از طریق مزایده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964090/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C