جزئیات سفرهای مردم در سال گذشته

بیشتر سفرهای با اقامت شبانه در سال گذشته با هدف دیدار دوستان و بستگان (٦٥ درصد)، گردش و تفریح (١٦ درصد) و درمان (١٠ درصد) انجام پذیرفته و بیشتر سفرهای بدون اقامت شبانه در سال ١٤٠٠، با هدف دیدار دوستان و بستگان (٣١درصد)، درمان (٢٤ درصد) و گردش و تفریح (٢٠ درصد) انجام شده است.

در این طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر( با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلی سفر، شیوه سفر، نوع اقامتگاه گردشگران، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده، تعداد شب اقامت و هزینه‌های سفر و همچنین اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های اجتماعی اعضای خانوار مانند سن، ‌جنس، وضع سواد و وضع اشتغال جمع‌آوری می‌شود.

اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در سال گذشته، خانه بستگان و آشنایان با ٧٦ درصد، ویلا و آپارتمان شخصی با ١٢ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با شش درصد، اقامتگاه عمومی با سه درصد، سایر اقامتگاه‌ها دو درصد و چادر و کمپ شخصی و اقامتگاه سازمانی هر کدام با یک درصد بوده است.

تعداد سفرهای داخلی در سال گذشته، ٢٤ میلیون و ٦٣٩ هزار سفر بوده که ٤٢ درصد از آن، با اقامت شبانه و ٥٨ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082114690/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرح‌های مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور، برای بررسی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان در حوزه گردشگری، توسط آن مرکز به اجرا در می‌آید.

پنج استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس و اصفهان مقصد بیشترین سفرهای با اقامت شبانه و پنج استان مازندران، اصفهان، تهران، فارس، گیلان مقصد بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه در سال١٤٠٠ بوده‌اند.

نتایج این طرح آماری در سال ١٤٠٠ (در شرایط کرونایی) نشان می‌دهد: در سال گذشته، ٣٠ درصد از خانوارهای کشور، یعنی حدود هفت میلیون و ٨٠٠ خانوار حداقل یک سفر داشته‌ و ٢٤ میلیون و ٦٨٧ هزار سفر در این بازه زمانی انجام شده است.

تعداد سفرهای داخلی در سال گذشته، ٢٤ میلیون و ٦٣٩ هزار سفر بوده که ٤٢ درصد از آن، با اقامت شبانه و ٥٨درصد بدون اقامت شبانه بوده است.