جزئیات آیین‌نامه استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و بلیط پروازهای خارجی

شرایط رویت و تطبیق کالا

بر اساس این آیین‌نامه، چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ر ۲۵۰,۰۰۰) ریال باشد متولیان ذی ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند. این مبلغ هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112720708/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در ۲۶ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش  شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی از این قرار است که خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد، از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد؛ البته بلیط هواپیما مشمول این بند نمی‌شود و اینکه مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد.

اسناد و مدارک مورد نیاز شامل صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی، تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و اصل گذرنامه معتبر روادید (ویزا) بلیط و سایر مستندات خروج از کشور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری شده و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین نامه مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه بانکی برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز کند. استرداد وجوه موضوع این آیین نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اجرای آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را برای اجرا ابلاغ کرد.

اسناد و مدارک مورد نیاز

شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی