جریان واردات خودرو با قوت ادامه دارد/ ۳ محموله خودرویی دیگر در راه ایران


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون دو محموله خودرویی به بنادر کشور وارد شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته سه محموله دیگر نیز وارد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984807/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1