جدول زمان بندی بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس

۲-حداقل روزی ۴ ساعت

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۴ بررسی کلیات (شور اول) در صحن علنی یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲ _ آغاز بررسی شور دوم لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از ۱۴۰۱/۱۱/۲ ۵

تا تاریخ

تا تاریخ

بر همین اساس روز گذشته ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد و اولین جلسه کمیسیون تلفیق نیز شنبه ۲۴ دی تشکیل می شود؛ در زیر جدول زمان بندی بررسی لایحه بودجه بنا بر تصمیم هیات رییسه آمده است:

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102215055/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

۱-بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و ایام تعطیلات رسمی

۱۴۰۱/۱۲/۱۲

۷ آغاز بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در جلسه علنی

۱۵ روز پس از تصویب کلیات

در پایان این جدول زمان بندی این نکات ذکر شده است:

تا تاریخ

تا تاریخ

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی چهارشنبه ( ۲۱ دی) حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس جمهوری لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد و بعد از آن محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند بررسی لایحه در مجلس گفت که مجلس در نشست دوم بهمن ماه، کلیات لایحه بودجه سال آینده را مورد رسیدگی قرار می دهد.

تا تاریخ

دریافت پیشنهادات نمایندگان بر روی گزارش کمیسیون تلفیق

۱۰ روز از تاریخ انتشار گزارش

رییس جمهوری دیروز لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد لذا عملا از روز گذشته روند بررسی این لایحه در مجلس شروع شده است.

یادآوری می شود مهلت بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و پیشنهادهای نمایندگان محترم در معاونت قوانین باید مدنظر قرار گیرد.

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۷ اتمام بررسی در کمیسیون تلفیق ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون های تخصصی (قابل تمدید به مدت ۱۵ روز با موافقت هیات رییسه)

جدول زمان بندی رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ( در اجرای مواد ۱۴۴ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس)

ردیف عنوان مهلت زمانی طبق آیین نامه داخلی تقویم زمانی مصوب
۱ تقدیم لایحه بودجه توسط رییس جمهور

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۶ تنظیم و ارائه گزارش کمیسیون های تخصصی

۲۱ دی ماه

۳-هیچ طرح یا لایحه دیگری نمی تواند مطرح باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

همچنین در صورت تمدید مهلت ۱۵ روزه کمیسیون تلفیق، کلیه مهلت های مندرج تغییر خواهد کرد.

۱۴۰۱/۱۲/۲

۶

(ماده ۱۸۲)

۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۲ پایان بارگذاری لایحه در سامانه _ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۳ بررس کلیات در کمیسیون تلفیق ۵ روز پس از اعلام وصول

دریافت پیشنهادات نمایندگان بر روی لایحه

۱۰ روز پس از تصویب کلیات