جایزه ملی کیفیت، بزرگترین گردهمایی تولید کیفیت محور در کشور است/ اعطای هزار نشان حلال


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: جایزه ملی کیفیت ایران، بزرگترین گردهمایی تولید کیفیت محور در سال ۱۴۰۲ است و جمهوری اسلامی ایران با نقش آفرینی فعال و پیشران در اسمیک، ایده‌ها و نظرات خود را برای شکل‌گیری نظام مبتنی بر نظام اسلامی در بین ۵۷ کشور عضو این موسسه به نمایش گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172011/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA