ثبت ۳۹ درصد کم‌فروشی در بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی و شوینده


تهران- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اجرای طرح کنترل کم‌فروشی بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی و شوینده از سوی این سازمان گفت: درنتیجه پایش‌ها از واحدهای تولیدی استان ۳۹ درصد کم‌فروشی در محصولات مذکور مشخص شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013769/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B3%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87