ثبت رکورد رشد تولید خودرو در دوره فاطمی امین/ نمایندگان رای اعتماد بدهند


تهران- ایرنا- انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار رای اعتماد نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت شدند و اعلام کرد: رکوردهای رشد تولید خودرو در دوره فاطمی امین در وزارت صمت ثبت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095248/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF