ثبت جهانی فرش سنندج اولویت مسئولان استان کردستان است


سنندج-ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان با اشاره به اینکه فرش آهنین بیجار پس از مدت ها پیگیری با حمایت «استاندار کردستان» ثبت جهانی شد گفت: ثبت جهانی فرش تک پود سنندج نیز در دستور کار مسئولان استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155149/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA