تکمیل طرح آبرسانی ناحیه صنعتی پارس‌آباد نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: تکمیل طرح آبرسانی ناحیه صنعتی پارس‌آباد مغان نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177235/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84