تکمیل زنجیره تولید محرک صنایع سنگین آذربایجان شرقی


تبریز-ایرنا- آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ یکی از استان‌های مهم کشور به شمار می‌رود و در دولت سیزدهم تکمیل زنجیره تولید در این منطقه به ویژه در حوزه صنایع سنگین مثل خودروسازی و فولاد با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046593/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C