تکذیب اعطای مجوز انحصاری واردات خودرو به ۶ شرکت


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای برخی در فضای مجازی مبنی بر اعطای مجوز انحصاری واردات خودرو به ۶ شرکت را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040125/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA