تولید پایدار و رقابتی عامل اصلی توسعه بازارهای صادراتی است


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، تولید پایدار، مانا و رقابتی در جهت کشف و حفظ بازارهای صادراتی را در سال جدید مورد تاکید قرار داد و تصریح‌کرد: نظام‌های استاندارد با تسهیل‌گری، از تولید باکیفیت برای رقابت در بازارهای بین‌المللی حمایت می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074672/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA