تولید لوازم خانگی طبق برنامه پیش می‌رود/ تسهیلات اعتباری راهکار خروج از رکود
تهران- ایرنا- مدیر فروش یک شرکت تولید کننده لوازم‌خانگی گفت: با وجود برخی مشکلات که روند تولید محصولات را با دشواری مواجه کرده، اما تولید طبق برنامه در این شرکت به پیش می‌رود و حتی برنامه‌های توسعه صادرات در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977046/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1