تولید صنعتی در کردستان ۵.۵ درصد رشد کرد


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: بر اساس آمارها در سال گذشته تولید در حوزه صنعت استان ۵.۵ درصد و در معدن هم ۳ درصد رشد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146956/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF