تولید در شرکت ایران خودرو کرمانشاه امسال ۱۶ درصد رشد یافت


کرمانشاه- ایرنا- مدیرعامل شرکت ایران خودرو کرمانشاه، از افزایش ۱۶/۳ درصدی تولید این شرکت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر داد و گفت: این شرکت توانسته بیش از ۴۱ هزار و ۱۱۰ دستگاه خودروی پارس تولید کند در حالی که تولید سال گذشته این شرکت ۳۵ هزار و ۳۴۸ دستگاه خودرو بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051856/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA