تولید بار اول اقلام راهبردی زمینه‌ساز دانش بنیان شدن صنایع/ اقدام برای خنثی سازی تحریم‌ها


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: شرکت‌های فنی بسیاری در کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها دانش بنیان هستند و در طراحی و ساخت تجهیزات اقلام مورد نیاز صنایع نفت و گاز نقش آفرینی کرده و با تولید بار اول اقلام راهبردی زمینه‌ساز دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004596/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85