تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی به میزان ۸۰ هزار کیلومتر مربع از سطح کشور


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی گفت: طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی طی فعالیت ۱۸ ماهه خود منجر به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی به میزان ۸۰ هزار کیلومتر مربع از سطح کشور شده است.‌


منبع: https://www.irna.ir/news/85072560/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2