تولیدکنندگان خواستار حمایت نمایندگان از وزیر صمت شدند/ اقدامات بسیار موثر فاطمی امین


تهران- ایرنا- انجمن تولیدکنندگان باتری ایران با صدور نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اقدامات فاطمی امین در راستای حمایت از تولید، خواستار حمایت نمایندگان مجلس از ادامه فعالیت وزیر صنعت، معدن و تجارت شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088521/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA