تولیدکنندگان به قطعات ارزان روی آوردند/ دنبال افزایش قیمت نیستیمدبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در پی اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان باید قیمت تمام شده را پایین بیاورند و حتی برخی سراغ قطعات ارزان قیمت رفته‌اند، گفت: به دلیل رکود حاکم بر بازار به دنبال افزایش قیمت نیستیم، اما ممکن است بر اساس قیمت نهاده‌ها، در شرایطی برای بقا مجبور به افزایش قیمت باشیم.

به گزارش ایسنا، عباس هاشمی در نشست خبری اظهار کرد: در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴۰ واحد تولیدی عضو انجمن بودند که ۴۱ واحد قطعه ساز بودند. اما انتهای ۱۴۰۰ اعضای انجمن به ۲۵۲ واحد رسید که ۴۴ تا از این واحدها قطعه سازان هستند. تعداد کل اعضای انجمن نیز ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه انجمن طی ۲۱ سال مداوم نمایشگاه بین‌المللی تخصصی لوازم خانگی را برگزار کرده، گفت: سال گذشته ۴۱۸ واحد صنعتی در نمایشگاه مشارکت داشتند که ۴۱۱ شرکت داخلی و هفت خارجی بودند.

هاشمی با اشاره به موضوعات محوری در حوزه صنعت لوازم خانگی، گفت: اولی قیمت‌گذاری دستوری است که چالش‌هایی برای صنعت ایجاد کرده، اما انجمن اعلام آمادگی کرده که مدل‌های دانش محور از کشورهای دیگر آماده کند. پیشنهاد دوم نظارت پسینی است. از طرف دیگر رکود نسبی در بازار حاکم است.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052215537/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85